روز جهانی غذا

world-food-day

روز جهانی غذا هر ساله در سراسر جهان در تاریخ ۱۶ اکتبر به افتخار تاریخ تاسیس سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ جشن گرفته می شود. این روز به طور گسترده توسط بسیاری از سازمان های مرتبط با امنیت غذایی، از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی جشن گرفته میشود.

تم جهانی غذا برای سال ۲۰۱۴ خانواده کشاورزی بود: “تغذیه جهان، مراقبت از زمین”؛ در سال ۲۰۱۵ تم «حفاظت اجتماعی و کشاورزی : شکستن چرخه فقر روستایی» بود. در سال ۲۰۱۶ تم تغییرات اقلیمی است: “آب و هوا در حال تغییر است. غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند”