اختراعات جدید لینا
پاپ کورن بدون پوست اولین نوآوری گروه صنعتی لینا در جهان است، این محصول ویژه و خوشمزه، سالمترین میان وعده ذرت است، زیرا هیچ گونه پوسته ای ندارد، بنابراین شما می توانید مطمئن باشید که هرگز در بین دندان های شما باقی نمی ماند و در مورد افراد حساس به رنگ این اطمینان وجود دارد که هیچ رنگی در آن وجود ندارد
بوشار لینا
بوشار : اختراع جدیدی از لینا

پاپ کورن بدون پوست اولین نوآوری گروه صنعتی لینا در جهان است،

این محصول ویژه و خوشمزه، سالمترین میان وعده ذرت است، زیرا هیچ گونه پوسته ای ندارد، بنابراین شما می توانید مطمئن باشید که هرگز در بین دندان های شما باقی نمی ماند و در مورد افراد حساس به رنگ این اطمینان وجود دارد که هیچ رنگی در آن وجود ندارد

برای این محصول شماره ثبت اختراع وجود دارد
محصولات بدون پوست ما در wipo ثبت شده اند.

این محصول نوعی پاپ کورن است که پوست آن برداشته شده است و در حالی که نازک است، ترد و خوشمزه است.

براساس تولیدات ذرت بو داده، گروه صنعتی لینا موفق به تولید اسنک ذرت با رنگ طبیعی و روغن بدون چربی ترانس اسیدی برای اولین بار در ایران و نوع جدیدی از محصولات بر اساس نام بوشار برای اولین بار در جهان است.

گروه صنعتی لینا با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته دنیا در خطوط تولید اسنک ذرت مانند:

نسل جدید خشک کن ها ، سیستمهای جدید جهت نگهداری و انتقال مواد اولیه از قبیل روغن و ذرت ، خودکفایی در ساخت ماشین آلات مشمول تحریم ،نرم افزارهای اختصاصی

و نظارت کامل در واحد کنترل کیفیت تاکنون موفق به ارائه فرآورده های ذرت حجیم شده جدید، سالم و خوشمزه گردیده است.

ویژگی ها
طبقه بندی
Puffed hulless corn snack
مواد تشکیل دهنده
Hulless maize grain, cheese powder, vegetable oil, refined salt
مزایا
Natural colored, trans-fat-free oil
بسته%ها
Small, medium, large, party
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۰ ۲۳ ۹۶ ۵۳ ۳۱٫۵ ۳۱٫۵
۳۶ ۲۸ ۴۷ ۶۶ ۳۱ ۲۵
۴۵ ۳۳ ۲۷ ۵۸ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵
۳۲ ۲۴ ۲۵ ۵۷ ۳۱ ۳۵
۵۱ ۳۷ ۱۴۵ ۵۱٫۵ ۲۹٫۵ ۳۲٫۵
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
121
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
09
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
11
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
10
پوف لینا
پوف لینا : اختراع جدید لینا
ٍRoll
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۳۲ ۲۴ ۱۰۰ ۵۸ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵
۳۶ ۲۸ ۵۰ ۳۸٫۵ ۲۵٫۵ ۳۱
۴۵ ۳۳ ۲۷ ۶۶ ۳۱ ۲۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
04
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
071
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
06
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
08
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۱۶۸٫۳%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۲۳٫۵۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۷٫۲۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۳٫۲۶۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۲٫۱۷۹%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۱۶۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۱۷۱٫۶%۲۰mg)
05