محصولات آردی لینا
گروه صنعتی لینا با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته دنیا در خطوط تولید اسنک ذرت مانند: نسل جدید خشک کن ها ، سیستمهای جدید جهت نگهداری و انتقال مواد اولیه از قبیل روغن و ذرت ، خودکفایی در ساخت ماشین آلات مشمول تحریم ،نرم افزارهای اختصاصی و نظارت کامل در واحد کنترل کیفیت تاکنون موفق به ارائه فرآورده های ذرت حجیم شده جدید، سالم و خوشمزه گردیده است.
بیسکویت باغ وحش الی

بیسکویت باغ وحش الی، یه دنیای باورنکردنی

سایز بسته
عرض
طول
وزن
۱۷ ۲۸ ۳۰
سایز کارتن
طول
عرض
ارتفاع
۳۸ ۲۵٫۵ ۲۲٫۵
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی(253 kcl)
کربوهیدرات(44.92 gr)
چربی کل (6.6 gr)
چربی اشباع شده (2.97 gr)
پروتئین (3.46 gr)
چربی ترانس (0.27 gr)
سدیم(220 mg)
ویژگیها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Sugar,Vegetable Oil,Wheat Bran,Glucose,Invert Syrup,Refined Salt,Milk Powder,Ammonium Bicarbonate(E503),Sodium Bicarbonate (E500),Natural Flavor
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil

بیسکویت باغ وحش الی، یه دنیای باورنکردنی

سایز بسته
عرض
طول
وزن
۲۰ ۴۲ ۸۵
سایز کارتن
طول
عرض
ارتفاع
۳۸ ۲۵٫۵ ۲۲٫۵
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (253 kcl)
کربوهیدرات (44.92 gr)
چربی کل (6.6 gr)
چربی اشباع (2.97 gr)
پروتئین (3.46 gr)
چربی ترانس (0.27 gr)
سدیم (220 mg)
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Sugar,Vegetable Oil,Wheat Bran,Glucose,Invert Syrup,Refined Salt,Milk Powder,Ammonium Bicarbonate(E503),Sodium Bicarbonate (E500),Natural Flavor
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil
دایجستیو الی

بیسکویت دایجستیو الی، خوشمزه و عالی

سایز بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۴۲ ۲۵ ۲۵۰
سایز کارتن
طول
عرض
ارتفاع
۴۰٫۵ ۲۸ ۲۰
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی(253 kcl)
کربوهیدرات(44.92 gr)
چربی کل (6.6 gr)
چربی اشباع شده (2.97 gr)
پروتئین (3.46 gr)
چربی ترانس (0.27 gr)
سدیم(220 mg)
ویژگیها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Sugar,Vegetable Oil,Wheat Bran,Glucose,Invert Syrup,Refined Salt,Milk Powder,Ammonium Bicarbonate(E503),Sodium Bicarbonate (E500),Natural Flavor
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil

بیسکویت دایجستیو الی، خوشمزه و عالی

سایز بسته
طول
عرض
ارتفاع
۲۰ ۱۰ ۲۸
سایز کارتن
طول
عرض
ارتفاع
۴۰٫۵ ۲۸ ۲۰
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (253 kcl)
کربوهیدرات (44.92 gr)
چربی کل (6.6 gr)
چربی اشباع (2.97 gr)
پروتئین (3.46 gr)
چربی ترانس (0.27 gr)
سدیم (220 mg)
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Sugar,Vegetable Oil,Wheat Bran,Glucose,Invert Syrup,Refined Salt,Milk Powder,Ammonium Bicarbonate(E503),Sodium Bicarbonate (E500),Natural Flavor
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil
شوکوویف الی
سایز بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۴۲ ۳۰ ۲۵۰
۶۰ ۳۸ ۱۰۰۰
سایز جعبه
طول
ارتفاع
وزن
۲۷ ۲۳ ۲۳
۴۶ ۲۵ ۲۸٫۵
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی(261.25 kcl)
کربوهیدرات(35.92 gr)
چربی کل (12.25 gr)
چربی اشباع شده (11.02 gr)
پروتئین (1.83 gr)
چربی ترانس (0.25 gr)
سدیم(250 mg)
ویژگیها
طبقه بندی
Lina Food Products
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
سایز بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۴۲ ۳۰ ۲۵۰
۶۰ ۳۸ ۱۰۰۰
سایز جعبه
طول
ارتفاع
وزن
۲۷ ۲۳ ۲۳
۴۶ ۲۵ ۲۸٫۵
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (261.25 kcl)
کربوهیدرات (35.92 gr)
چربی کل (12.25 gr)
چربی اشباع (11.02 gr)
پروتئین (1.83 gr)
چربی ترانس (0.25 gr)
سدیم (250 mg)
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته ها
-
اندازه بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۴۲ ۳۰ ۲۵۰
۶۰ ۳۸ ۱۰۰۰
اندازه جعبه
طول
ارتفاع
وزن
۲۷ ۲۳ ۲۳
۴۶ ۲۵ ۲۸٫۵
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
ویژگی ها
ویفر

ویفر وانیل الی، یه عصرونه ی دل چسب و عالی

اندازه بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰
اندازه جعبه (۱)
عرض
طول
ارتفاع
۲۵٫۵ ۱۳ ۱۲٫۴
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
17

ویفرفندق الی، یه طعم لذیذ و دل انگیز

اندازه بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰
اندازه جعبه (۱)
عرض
طول
ارتفاع
۲۵٫۵ ۱۳ ۱۲٫۴
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Sugar,Vegetable Oil,Hazelnut Powder,Soya Lecithin (E322),Milk Powder,Refined Salt,Ammonium Bicarbonate(E503),Baking Powder,Hazelnut Natural Flavour
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (207.6 kcl)
کربوهیدرات (29.22 gr)
چربی کل (9.52 gr)
چربی اشباع (8.56 gr)
پروتئین (1.26 gr)
چربی ترانس (0.2 gr)
سدیم (168 mg)
2

ویفربادام زمینی الی، حس قدرت و نشاط

اندازه بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰
اندازه جعبه (۱)
عرض
طول
ارتفاع
۲۵٫۵ ۱۳ ۱۲٫۴
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Sugar,Vegetable Oil,peanut Powder,Soya Lecithin (E322),Milk Powder,Refined Salt,Ammonium Bicarbonate(E503),Baking Powder,peanut Natural Flavour
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (207.6 kcl)
کربوهیدرات (29.22 gr)
چربی کل (9.52 gr)
چربی اشباع (8.56 gr)
پروتئین (1.26 gr)
چربی ترانس (0.2 gr)
سدیم (168 mg)
3

ویفردارک الی، یه طعم خاص وعالی

اندازه بسته
عرض
ارتفاع
وزن
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰
اندازه جعبه (۱)
عرض
طول
ارتفاع
۲۵٫۵ ۱۳ ۱۲٫۴
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat Flour,Vegetable Oil,Sugar,Cocoa Powder,Milk Powder,Soya Lecithin (E322),Ammonium Bicarbonate(E503),Baking Powder,Refined Salt,Natural cocoa Flavour
مزایا
Natural Flavour,Free - trans fatty acid oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی (207.6 kcl)
کربوهیدرات (29.22 gr)
چربی کل (9.52 gr)
چربی اشباع (8.56 gr)
پروتئین (1.26 gr)
چربی ترانس (0.2 gr)
سدیم (168 mg)
4
ویفر توت فرنگی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۰٫۶۲%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۶%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۱۲%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۰٫۹۱%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۹۰۷%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
15
ویفر شکلاتی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
19
ویفر نارگیلی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
20
ویفر پرتغالی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
14
ویفر زعفرانی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
13
ویفر موزی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
eli-banana
ویفر لیمویی : یک استراحت دلچسب برای بعد از ظهر شما
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۷٫۵ ۱۴٫۵ ۴۰ ۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۲۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۲۶٫۵ ۲۶ ۲۷
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۵٫۵ ۱۶٫۵ ۸ ۳۵ ۲۶ ۱۸
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina Mealy Products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, milk powder, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, soya lecithin (E322), baking powder, vanilla natural flavor, vanilla
مزایا
Natural flavored, trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۶۱٫۲۵%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۳۵٫۹۲%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۱۲٫۲۵%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۱۱٫۰۲%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۱٫۸۳%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۲۵۰%۲۰mg)
16
مینی پتیت بور
مینی پتی بور : ترد و دلچسب، همراه جدایی ناپذیر چای در زمان خستگی
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۹ ۱۸٫۵ ۱۶۵ ۳۵ ۱۹ ۴ ۴۲٫۳ ۱۷ ۱۹
۶۰ ۲۸٫۸ ۸٫۳ ۳٫۵ ۳۶ ۲۶٫۵ ۲۰
۱۹٫۵ ۱۳ ۴۱۰ ۲۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۴٫۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina mealy products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, invert syrup, malt extract, milk powder, Glucose, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, سدیم Bicarbonate(E500), soya lecithin (E322), vanilla natural flavor
مزایا
Natural flavored, Trans-fat-free oil
بسته%ها
Milky Petit Beurre (12 biscuits)
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
16
مینی پتیت بور شکلاتی : ترد و دلچسب، همراه جدایی ناپذیر چای در زمان خستگی
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۸٫۵ ۱۳ ۱۸۰ ۲۹٫۵ ۸٫۵ ۳ ۲۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina mealy products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, invert syrup, malt extract, milk powder, Glucose, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, سدیم Bicarbonate(E500), soya lecithin (E322), vanilla natural flavor
مزایا
Natural flavored, Trans-fat-free oil
بسته%ها
Milky Petit Beurre (12 biscuits)
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
14
مینی پتی بور ساده : ترد و دلچسب، همراه جدایی ناپذیر چای در زمان خستگی
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۹ ۱۸٫۵ ۱۶۵ ۳۵ ۱۹ ۴ ۴۲٫۳ ۱۷ ۱۹
۶۰ ۲۸٫۸ ۸٫۳ ۳٫۵ ۳۶ ۲۶٫۵ ۲۰
۱۹٫۵ ۱۳ ۴۱۰ ۲۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۴٫۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina mealy products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, invert syrup, malt extract, milk powder, Glucose, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, سدیم Bicarbonate(E500), soya lecithin (E322), vanilla natural flavor
مزایا
Natural flavored, Trans-fat-free oil
بسته%ها
Milky Petit Beurre (12 biscuits)
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
15
پتیت بور
پتیت بور شکلاتی : ترد و دلچسب، همراه جدایی ناپذیر چای در زمان خستگی
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۸٫۵ ۱۳ ۱۸۰ ۲۹٫۵ ۸٫۵ ۳ ۲۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina mealy products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, invert syrup, malt extract, milk powder, Glucose, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, سدیم Bicarbonate(E500), soya lecithin (E322), vanilla natural flavor
مزایا
Natural flavored, Trans-fat-free oil
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
petit-beurre-choco
پتیت بور شیری : ترد و دلچسب، همراه جدایی ناپذیر چای در زمان خستگی
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۹ ۱۸٫۵ ۱۶۵ ۳۵ ۱۹ ۴ ۴۲٫۳ ۱۷ ۱۹
۶۰ ۲۸٫۸ ۸٫۳ ۳٫۵ ۳۶ ۲۶٫۵ ۲۰
۱۹٫۵ ۱۳ ۴۱۰ ۲۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۴٫۵
ویژگی ها
طبقه بندی
Lina mealy products
مواد تشکیل دهنده
Wheat flour, vegetable oil, invert syrup, malt extract, milk powder, Glucose, Ammonium Bicarbonate (E503), refined edible salt, سدیم Bicarbonate(E500), soya lecithin (E322), vanilla natural flavor
مزایا
Natural flavored, Trans-fat-free oil
بسته%ها
Milky Petit Beurre (12 biscuits)
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
petit-beurre-milk
بیسکویت کاکاویی الی
بیسکوییت کاکاویی الی
Pack
Box
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
۴۸ ۳۰ ۳۷۵ ۳۱ ۲۸ ۲۰
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
eli-biscuit-cocoa
بیسکوییت خرس و زنبور
بیسکوییت خرس و زنبور
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۶۷۰ ۲۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳٫۵ ۳۱ ۱۸٫۵ ۱۴٫۵
۱۳ ۱۷٫۵ ۳۵۵ ۳۳ ۲۷ ۱۵٫۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
3
4
بیسکوییت شیر و عسل گلوکزی
بیسکوییت شیر و عسل گلوکزی
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۶۷۰ ۲۶٫۵ ۱۵٫۵ ۳٫۵ ۳۱ ۱۸٫۵ ۱۴٫۵
۱۳ ۱۷٫۵ ۳۵۵ ۳۳ ۲۷ ۱۵٫۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
09
شوکورول ( لیدر )
شوکورول ( لیدر )
Pack
Box-1
Box-2
عرض
ارتفاع
وزن
طول
عرض
ارتفاع
طول
عرض
ارتفاع
۱۰ ۱۷٫۵ ۲۱ ۱۹ ۱۶ ۷ ۳۳٫۵ ۲۰ ۱۵
ویژگی ها
طبقه بندی
-
مواد تشکیل دهنده
-
مزایا
-
بسته%ها
-
گواهینامه های محصول
ارزش غذایی
انرژی%۲۰(۲۳۰%۲۰kcl)
کربوهیدرات%۲۰(۴۰٫۸۴۵%۲۰gr)
چربی%۲۰کل%۲۰(۶%۲۰gr)
چربی%۲۰اشباع%۲۰(۲٫۷%۲۰gr)
پروتئین%۲۰(۳٫۱۵%۲۰gr)
چربی%۲۰ترانس%۲۰(۰٫۲۵%۲۰gr)
سدیم%۲۰(۸۶%۲۰mg)
leader-chocoroll-1