درباره رنگ‌های طبیعی

maxresdefault

وقتی از «رنگ طبیعی» در لینا صحبت میکنیم منظورمان چیست؟

با کشف رنگ‌های مصنوعی تقاضا برای رنگ‌های طبیعی کاهش یافت زیرا عصاره‌های طبیعی قوام لازم برای ایجاد طیف‌های مختلف رنگ در مواد غذایی را نداشتند و مقاومتشان در برابر نور و حرارت کافی نبود.

رنگ‌های طبیعی اما تغییرپذیر بوده و اغلب استفاده از آنها نسبت به رنگ‌های مصنوعی مشکل‌تر است.

سایهی سنگین سرطان روی رنگهای مصنوعی

درطول دهه‌های گذشته به جهت بررسی‌های گسترده‌ای که انجام شد دانشمندان به این نتیجه رسیدند که رنگ‌های مصنوعی سلامت انسان‌ها را تهدید کرده و باعث ایجاد بیماری سرطان می‌شود. در نتیجه مصرف قسمت عمده‌ای از این رنگ‌ها در مواد غذایی غیر مجاز اعلام شد و رنگ‌های طبیعی جایگزین آنها شدند.

رنگ‌های طبیعی ممکن است از منابع طبیعی بدست آیند و یا اینکه از طریق سنتز ساخته و تهیه شوند. بطور کلی افزودن این مواد، به مواد و محصولات غذایی کاملاً مجاز و آزاد است. به همین دلیل به آنها «رنگ‌های بی نیاز به تائید» می‌گویند.

لینا با رنگ طبیعی

نکته مهمی که به آن باید توجه داشت این است که اگرچه هیچ محدودیت قانونی برای مصرف این مواد وجود ندارد اما مسئله قیمت زیاد و یا بوجود آمدن طعمی خاص در ماده غذایی معمولاً مصرف برخی از آنها را محدود می‌کند.

از رنگ‌های طبیعی به عنوان بخشی از رژیم‌های غذایی مثل کلروفیل در سبزیجات و آنتوسیانین در میوه‌ها و….. استفاده می‌‌شود و تولید اسنکهای لینا «با رنگ طبیعی» همان نکته مهمی است که آنها را از دیگر اسنکهای بازار متمایز میکند.